คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “NQI พัฒนาสุมนไพรไทยสู่สากล” เสมือนจริงแบบ 360 องศา